PALETA ŽIVOTA ZAJAČIKA ČUDOVAČIKA – Láska k prírode s dotykom umenia

Kniha PALETA ŽIVOTA ZAJAČIKA ČUDOVAČIKA je kúzelná! Vďaka zábavnej interaktívnej zložke sa z detí počas čítania stávajú skutoční kúzelníci. Deti sa učia myslieť nielen ekonomicky, ale aj ekologicky. Kniha čitateľom zodpovedá napríklad otázky prečo a ako je potrebné šetriť vodou a elektrinou, a zároveň poukazuje na možnosti alternatívneho využívania prírodných zdrojov – slnka, vody, vetra na výrobu energie. Kniha je určená pre čitateľov vo veku od 4 do 9 rokov, texty sú vhodné aj na čítanie pred spaním. Literárne dielo je voľným pokračovaním edukačnej knihy ÚSMEV NA DOBRÚ NOC.

Čím je kniha kúzelná?

- pomocou interaktívnej zložky sa u detí prirodzene rozvíja číselná predstavivosť, orientácia na ploche, zrakové vnímanie a grafomotorika
- ku knihe je možné si stiahnuť pracovné listy pre predškolákov na rozvoj grafomotoriky a pracovné listy a hry pre školákov zamerané na environmentálnu výchovu. Nácvik grafomotorických úloh či hier prispieva k príprave dieťaťa na písanie, zvyšuje výtvarnú zručnosť (stiahnite tu).
- kúzelné čítanie dotvárajú ilustrácie obohatené detskou maľbou – deti sa počas čítania stretávajú s výtvarným umením zajačika Čudovačika. Oboznamujú sa s rôznymi útvarmi, ktoré by mali poznať pri nástupe do školy – napr. s tvarom kvapky, učia sa odlíšiť ihličnatý strom od listnatého a pod.

Čo je najväčším kúzlom knihy?

    - úmyslom publikácie je zanechať deťom v srdiečku stopu lásky k prírode, aby sa ochrana životného prostredia stala pre nastávajúce generácie prirodzenou a samozrejmou súčasťou života.

 

Ukážka knihy - rozprávka SLNKO

Prečo zhasíname svetlo a nevysvecujeme zbytočne? Šetríme elektrinou a šetríme životné prostredie od znečistenia. Energiu na výrobu elektriny dokáže poskytnúť aj slniečko bez negatívneho dopadu na naše životné prostredie.


Informácie o knihe

Text: Lucia Benková. Ilustrácie: Lucia Benková, Peter Benko ml. Rok vydania: 2018. Počet strán 96. Pevná väzba. Rozmery 195 mm x 200 mm. Cena knihy: 12,90 eur.       OBJEDNAŤ KNIŽKU


Informácie o dostupnosti

Knihu PALETA ŽIVOTA ZAJAČIKA ČUDOVAČIKA je možné zakúpiť v slovenskom jazyku v tlačenej podobe kontaktovaním autorky na www.luciabenkova.com/objednat