Zázrak komunikácie prostredníctvom rozprávok

Aj vy patríte k rodičom, ktorí radi čítajú deťom rozprávky? Milujete ten rozžiarený pohľad očiek plný nadšenia a očakávania? Vedeli ste, že prostredníctvom čítania rozprávok môžete ľahšie nadviazať cieľavedome zameranú komunikáciu s dieťatkom aj v jeho dôležitom vývojovom období vzdoru?
Svet rozprávok sa neustále mení. Zmeny nadobudla technológia, ale aj tematika rozprávok. Pozitívny názor na čítanú rozprávku však stále pretrváva, ba zastáva najvýznamnejšie miesto vo svete rozprávok. Čítanie rozprávok poskytuje deťom a rodičom, starým rodičom, blízkym osobám nielen príjemný zážitok strávený v blízkosti najbližších, pocit tepla, bezpečia, nehy, ale aj priestor na edukáciu – výchovu.
Ľudia, ktorí poznajú silu rozprávok, si starostlivo vyberajú knihy na čítanie pre svoje ratolesti. Keďže od rozprávky sa očakáva, že dobro víťazí nad zlom, príbehy by mali okrem pozitívneho zážitku ponúknuť aj prvok, ktorý deti motivuje k určitému pozitívnemu správaniu, prípadne konaniu.
Čítanie rozprávok má význam nielen po rozvojovej stránke tvorivosti a fantázie, obohacuje slovnú zásobu, napomáha dieťaťu koncentrovať sa, premýšľať, ale hlavne dáva priestor na komunikáciu medzi dieťaťom a rodičom či dieťaťom a blízkou osobou, priestor na utužovanie vzťahov, vytváranie pocitu dôvery a bezpečia.

© Lucia Benková 2017