Výtvarná tvorba

Osobná prezentácia
Akrylová maľba