Vzácna návšteva, Jozef Banáš na autorskej besede na Hornonitrí