AMA 2021, Kategória Maľba, nad 25 rokov, 2, miesto LUCIA BENKOVÁ – Čerešne