Výstava výtvarných súťažných diel

Do výtvarnej súťaže sa zapojili predškoláci a žiaci ZŠ s počtom výtvarných diel 158.