Účasť na 4. Odbornej konferencii „Duševné zdravie detí“

Dňa 27. 10. 2017 sa konala v Liptovskom Mikuláši 4. odborná konferencia „Duševné zdravie detí“. Autorka mala česť zúčastniť sa a predstaviť knihu ÚSMEV NA DOBRÚ NOC na akcii, kde sa stretla s pozitívnym hodnotením knihy lekármi. Konferencia bola určená predovšetkým psychológom, špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom, logopédom, pedopsychiatrom, pedagógom.