Krst knihy

Krst knihy sa niesol v čarovnej rozprávkovej atmosfére v priestoroch Mestskej knižnice v Bojniciach, kde nám pani vedúca Mestskej knižnice, Lenka Šagátová, poskytla tiež priestor na výstavu výtvarných diel mladých umelcov.

Knihu uviedli do života krstné mamy SOFI a ELKA – detské animátorky, ktoré knihu pokrstili mrkvičkou. Na krste knihy ÚSMEV NA DOBRÚ NOC zaznela po prvý krát prekrásna pieseň s názvom ÚSMEV NA DOBRÚ NOC. Autormi textu piesne sú Lucia Benková a Peter Benko, autorom hudby je Peter Benko, hudbu spracovali Marek Schön a Roman Schön z hudobnej kapely 2SP BAND a pieseň odspievala muzikálová speváčka Sonička Findorová ml.

V rámci knihy vznikol krásny projekt spojením viacerých úžasných ľudí, ktorí budú šíriť „úsmev“ nielen v rodinách, ale aj v MŠ a iných výchovno-vzdelávacích zariadeniach formou divadelných predstavení, tvorivých dielničiek pre deti a podpory detských talentov.