Akcie

Besiedka v materskej škole

Doba trvania besiedky: 45 min. Vek detí: predškolský vek Kreativitu, tvorivosť, nové vedomosti, zábavu a úsmev prináša besiedka s autorkou a ilustrátorkou Luciou Benkovou. Autorka oboznamuje detských poslucháčov s výchovnými rozprávkami, s vizuálnym stvárnením rozprávok formou ilustrácii. Ilustrácie v knihe tvoria: estetickú, výchovnú, vzdelávaciu, mravnú, sociálnu a rekreačnú funkciu. Deti majú možnosť interaktívne sa zapojiť, prostredníctvom kreslenia, dochádza k rozvoju tvorivosti, predstavivosti. […]

Besiedka v materskej škole Read More »

Beseda v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi

Doba trvania besedy: 45 min. Vek detí: žiaci štvrtého ročníka ZŠ V priestoroch Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi sa dňa 4. 12. 2017 odštartoval projekt „Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša“ besedou so spisovateľkou a ilustrátorkou Luciou Benkovou. Cieľom projektu bolo poukázanie dôležitosti na rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy. Odovzdanie základných všeobecných poznatkov o literatúre, knihách,

Beseda v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi Read More »

Beseda v Mestskej knižnici v Bojniciach

Doba trvania besedy: 45 min. Vek detí: predškolský vek Bojnickí škôlkari sa stretli dňa 22. 11. 2017 s bojnickou autorkou a ilustrátorkou Luciou Benkovou, ktorá deťom hravou zážitkovou formou predstavila výchovno-vzdelávaciu knihu ÚSMEV NA DOBRÚ NOC a oboznámila deti s literárnym a výtvarným umením primeranou formou predškolskému veku. Deti sa naučili spolu s ilustrátorkou prostredníctvom geometrických tvarov nakresliť usmiateho

Beseda v Mestskej knižnici v Bojniciach Read More »

Účasť na 4. Odbornej konferencii „Duševné zdravie detí“

Dňa 27. 10. 2017 sa konala v Liptovskom Mikuláši 4. odborná konferencia „Duševné zdravie detí“. Autorka mala česť zúčastniť sa a predstaviť knihu ÚSMEV NA DOBRÚ NOC na akcii, kde sa stretla s pozitívnym hodnotením knihy lekármi. Konferencia bola určená predovšetkým psychológom, špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom, logopédom, pedopsychiatrom, pedagógom.

Účasť na 4. Odbornej konferencii „Duševné zdravie detí“ Read More »

Krst knihy

Krst knihy sa niesol v čarovnej rozprávkovej atmosfére v priestoroch Mestskej knižnice v Bojniciach, kde nám pani vedúca Mestskej knižnice, Lenka Šagátová, poskytla tiež priestor na výstavu výtvarných diel mladých umelcov. Knihu uviedli do života krstné mamy SOFI a ELKA – detské animátorky, ktoré knihu pokrstili mrkvičkou. Na krste knihy ÚSMEV NA DOBRÚ NOC zaznela po prvý krát prekrásna

Krst knihy Read More »