Besiedka v materskej škole

  • Doba trvania besiedky: 45 min.
  • Vek detí: predškolský vek

Kreativitu, tvorivosť, nové vedomosti, zábavu a úsmev prináša besiedka s autorkou a ilustrátorkou Luciou Benkovou.

Autorka oboznamuje detských poslucháčov s výchovnými rozprávkami, s vizuálnym stvárnením rozprávok formou ilustrácii. Ilustrácie v knihe tvoria: estetickú, výchovnú, vzdelávaciu, mravnú, sociálnu a rekreačnú funkciu. Deti majú možnosť interaktívne sa zapojiť, prostredníctvom kreslenia, dochádza k rozvoju tvorivosti, predstavivosti.

Prostredníctvom rozprávok sa deti zoznamujú v oblasti osobnostnej a sociálnej výchovy s pozitívnymi a negatívnymi ľudskými vlastnosťami, dochádza k budovaniu mravných hodnôt a k rozvoju detskej osobnosti. Rozprávky prinášajú prirodzený záujem dieťaťa o učenie ako aj estetický zážitok a formu uvoľnenia – odpočinku.