Beseda v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi

  • Doba trvania besedy: 45 min.
  • Vek detí: žiaci štvrtého ročníka ZŠ

V priestoroch Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi sa dňa 4. 12. 2017 odštartoval projekt „Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša“ besedou so spisovateľkou a ilustrátorkou Luciou Benkovou. Cieľom projektu bolo poukázanie dôležitosti na rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy.

Odovzdanie základných všeobecných poznatkov o literatúre, knihách, ilustráciách. Predstavenie knihy ÚSMEV NA DOBRÚ NOC a jej edukačných pomôcok.

Ambíciou bolo nabádanie pozitívneho vzťahu k literatúre, k literárnemu a výtvarnému umeniu i k umeleckej kráse. Oboznámenie mladých čitateľov ako je možné prostredníctvom knihy nadviazať komunikáciu medzi rodičom a dieťaťom a aké výsledky sa dajú dosiahnuť takýmto štýlom komunikácie.

Rozvoj kreatívneho myslenia a tvorivosti prepojením literárnej zložky so zložkou dramatickou a hudobnou.